T.J. Sokol Telnice

Futsal

Futsal

Futsal více »

Házená

Házená

Házená více »

Všestrannost

Všestrannost

Všestrannost více »

Všestrannost

Zpráva o činnosti TJ Sokol Telnice v roce 2015
První pořádanou akcí v roce 2015 byl tradiční maškarní ples – Šibřinky a to 17. ledna. K tanci a poslechu hrála oblíbená skupina Merllin. V sále se sešlo asi dvacet masek, které svým veselým nástupem na taneční parket zahájily ples. Nejhezčí letošní maskou byla zvolena početná skupina krojovaných z Tyrolska.
O den později, v neděli, proběhl maškarní ples pro nejmenší – Dětské radovánky. Tři klauni se dětem postarali o odpoledne plné zábavy, smíchu a tance. Na závěr si děti vylosovali ceny z bohaté tomboly.
V sobotu 21. února 2015 pořádali házenkáři 6. ročník házenkářského plesu, tentokrát v „retro stylu“.
Během večera se v rámci programu představily nejmenší děti z tanečního klubu Orla jednoty Telnice. Jejich veselé vystoupení předznamenalo skvělou atmosféru plesu. Tuto dále podtrhlo vydařené losování hlavních výher tomboly a také i několik návštěvníků, kteří neváhali přijít v „dobovém“ oblečení.
29. března byla svolaná Valná hromada TJ Sokola.
25. dubna jsme se vydali na tradiční a velmi oblíbený Jarní pochod do Starého lesa u Žatčan.
 Jako každým rokem, tak i letos 30. dubna, se v areálu sokolovny pálily čarodějnice.
V sobotu 16. května 2015 uspořádala TJ Sokol Telnice „Veřejné vystoupení hromadných skladeb“.
Od 13 hodin byla v klubovně sokolovny zpřístupněna výstavka k výročí 70 let od ukončení 2. světové války. Výstavku zajistili ses. Eva a br. Ladislav Kořalníkovi. Ve 14 hodin jsme zahájili vlastní vystoupení slavnostním nástupem všech skladeb na plochu v čele s praporem TJ Sokola Telnice. Po státní hymně a přednesu básně se ujala slova ses. Markéta Kupská, která seznámila přítomné s programem odpoledne. Starosta obce pan František Kroutil předal naší jednotě pamětní stuhu u příležitosti oslav 70 let ukončení 2. světové války. Ve své krátké řeči vzpomněl na spoluobčany, kteří v tehdejší nelehké době obětovali to nejcennější, co člověk má a to vlastní život. Starosta obce vyzval přítomné k uctění jejich památky minutou ticha. Na úvod programu jsme pogratulovali br. Jaroslavovi Jankovi k jeho životnímu jubileu dožitých 94. let, dále jsme poděkovali autorům skladby pro muže „Sportuj s námi“ ses. Zdeňce a br. Petru Šafářovým, br. Ladislavu Knotkovi a skladateli hudby Pavlu Kohútovi. Po ukončení úvodního ceremoniálu se odpoledne ubíralo dle programu. Postupně se na ploše představili: starší žáci z TJ Sokola Syrovice se skladbou „Indiáni“, taneční klub Martiny Bartuschové z Újezdu u Brna s pásmem tanců, mladší žactvo jednoty sokol Židenice a naší jednoty se skladbou „Autíčko“, Tékáčko taneční kroužek mládeže jednoty Sokolnice s tanečním pásmem, ženy jednot Pozořice, Újezd u Brna, Telnice se skladbou „Pro radost“, dorostenky a ženy z jednoty Židlochovice se skladbou „Jsme kočky“. Závěr patřil cvičencům z jednot Hodonín, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vídeň, Vřesovice a Telnice se skladbou „ Sportuj s námi“.
V sobotu 23. května 2015 se na telnické sokolovně uskutečnil jubilejní 30. ročník tradičního turnaje ve volejbale místních týmů. 6 družstev srdnatě bojovalo systémem každý s každým, všichni účastníci přispěli k vynikající sportovní úrovni turnaje.
Stalo se tradicí, že v období mezi slety připravuje sokolská župa Jana Máchala sportovní sokolské setkání „Sokolské Brno“. Bylo tomu tak i letos od 5. – 7. června 2015. Současně jsme také oslavili 25 let od znovuobnovení České obce sokolské. Od pátku až do neděle probíhala různá vystoupení a soutěže v různých částech města. Byly připraveny vycházky městem s průvodcem „Za poznáním města Brna“, projekce z divadelního vystoupení „Antigona“, koncert Symfonického orchestru Sokola Brno I. nebo výstava „Rok sokolské architektury 2015“. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet pohybové hry jako třeba parkour, frisbee nebo žonglování v parku pod Špilberkem v rámci akce „Sportujeme s ÚŠ ČOS v každém věku“. Bylo možné shlédnout přehlídku pódiových skladeb, turnaj mládeže v beachvolejbalu, mistrovství ČR mládeže ve sportovní gymnastice chlapců nebo olympijský šplh v OC Olympia Brno a spoustu dalších aktivit. Na sobotní večer byl také připraven na brněnské přehradě ohňostroj s názvem „Rovnou do srdce“. Z naší jednoty se připravovalo 29 členů na nedělní vystoupení „Sokolové Brnu“ na stadionu Sokola Brno I. Během odpoledne bylo předvedeno celkem 14 skladeb. 17 mužů a žen vystoupilo ve skladbě „Sportuj s námi“, kterou pro tuto příležitost složili a nacvičili naši členové Zdeňka a Petr Šafářovi. 8 žen pod vedením Šárky Oborné nacvičilo skladbu „Pro radost“ a 9 dětí pod vedením Zdeňky Šafářové a Lenky Formánkové nacvičilo skladbu „Autíčka“.
Po celodenním chystání, zdobení a přípravách areálu sokolovny na Jánské hody se v sobotu 20. června 2015 konala předhodová zábava, na které opět vystoupila oblíbená skupina Merllin. Stárci ji zahájili nástupem. Jelikož jich letos bylo 32 párů, rázem byl plný parket tanečníků.
Hodové veselí pokračovalo v neděli 21. června průvodem všech krojovaných obcí, který skončil na sokolovně. Krojovaní se postupně představili všem přítomným lidovými tanci.  První na řadu přišly nejmenší děti se svými rodiči, kteří tancovali lidové tanečky za doprovodu dechové kapely Telničanka a zpěvačky Veroniky Slezákové. Tanečky nacvičila Dominika Králová. Poté zazněla Hanácká beseda v úpravě pro děti, kterou s dětmi nacvičily Zdeňka Šafářová a Lenka Formánková. Následovala Moravská beseda s krojovanou mládeží, kterou s mladými secvičily Šárka Oborná a Markéta Kupská. A závěr tradičně patřil stárkům, kteří tentokrát tancovali Českou besedu, kterou s nimi nacvičila Šárka Oborná. Večer na hodové zábavě k tanci a poslechu hrála skupina Modul.    
26. - 28. června se členové TJ Sokola Telnice zúčastnili projektu „Plzeňské slavnosti pohybu“. Cestou se stavili na Karlštejně, kde měli domluvenou prohlídku hradu. Poté dorazili do Plzně. Po ubytování ve škole začaly přípravy na večerní slavnostní zahájení v Amfiteátru Lochotín. V Amfiteátru začal program stužkováním praporů, kde i ten náš telnický sokolský prapor dostal pamětní stuhu. Po předvedení skladby „Nejsem sám“ a „Koncert“, začal samotný hřeb večera a to koncert „Noc s operou“, kde vystoupila Eva Urbanová, Miroslav Dvorský a jejich hosté. Zazněly ukázky z Prodané nevěsty, Rusalky, Její pastorkyně, Toscy, Carmen a dalších operních děl. Během sobotního dopoledne probíhaly na zimním stadionu zkoušky všech deseti hromadných skladeb. Odpoledne proběhla generálka celého programu. Večer ve 20 hod začal samotný program, ve kterém jsme vystoupili ve skladbě „Pro radost“ a „Sportuj s námi“. Mimo hromadné skladby se představili i sportovci z různých sportovních odvětví. Na ploše stadionu se společně odehrály vystoupení sportovců sportovní gymnastiky, atletiky, šermu, badmintonu, fotbalu, florbalu atd.
Již tradičně 6. července na výročí Mistra Jana Husa a tentokrát i 105. výročí založení místní jednoty jsme přijali pozvání sokola Velké Bílovice. Od 9. hodin probíhaly secvičné a hlavně velmi přátelská setkání. Obnovenému sokolu je již 25 let.  Tamní areál Křástelka je naštěstí obklopen vysokými stromy a tak velmi vysoké teploty nás neohrozily. Je pochopitelné, že z tohoto důvodu se starší generace neúčastnila průvodu, v němž tentokrát dominovali koně. Odpoledne se neslo ve sportovním a společenském duchu. Mimo sletových skladeb byly k vidění hanácká beseda a různé scénky. Členové naší jednoty vystoupili celkem 3x. 
Třetí týden v červenci roku 2015 probíhal v rekreačním středisku Hutník dětský tábor pod záštitou Sokola Telnice. Rekreační středisko Hutník leží kousek od městečka Strážnice. Nedaleko je i nádrž Lučina, kterou jsme využili díky horkému počasí ke konci týdne. Počasí bylo po většinu týdne pravé táborové ani zima ani horko. Tábor probíhal ve velmi veselé atmosféře. Byl zaměřen na různé sporty a pohybové aktivity v přírodě. Zúčastnilo se jej 48 dětí. Děti měly každý den připravený pestrý program, ať už celotáborový nebo pod vedením svých vedoucích. 
Kácení máje po domácku, by se dalo nazvat to letošní 25. července. Obešli jsme se bez kapely, bez parketu a skoro i bez návštěvníků. I přes nízkou návštěvu a vytrvalý déšť opanovala prostory HD Pubu, jež se nám stal pro tento večer dokonalým útočištěm, perfektní atmosféra rodinného krbu. 
23. července ve věku 94 let zemřel bratr Jaroslav Janko. V sobotu 1. srpna jsme se s ním ve smuteční síni v Újezdě u Brna rozloučili.
Petr Šafář pozval na sobotu 22. srpna 2015 na Sokolovnu v rámci nultého ročníku Dětského triatlonu děti ve věku od 10 let, aby si poměřily své síly ve třech tradičních disciplínách: plavání, jízdě na kole a běhu. Poněkud se nám však ochladilo a voda v blučinském rybníku, kam jsme se na kole vydali soutěžit, měla jen 23 stupňů. Ani to však správné sportovce neodradilo a soupeřili ve dvou kategoriích: 10-12 let a 13-15 let v plavání na 50, resp. 100 metrů. Následovala jízda na kole na rychlost v délce dva, resp. pět kilometrů a na závěr, po návratu do Telnice běh ulicí Za Sokolovnou v délce 700 s hromadným startem. Celkem závodilo 7 statečných sportovců, k vidění byly krásné sportovní výkony.
24. – 28. srpna - poslední prázdninový týden věnovali miniházenkáři Sokola Telnice svému sportu. Zúčastnili se MINI kempu aneb 1. házenkářského příměstského tábora. Sešlo se jich v pondělí na „Sokecu“ 21 kluků, ročníků 2008 – 2005 a čtyři "dozorci". Celý týden, se pravidelně učili hrát házenou, trénovali házenou, hráli házenou a procvičovali různé cviky a dovednosti, které pak uplatní právě ve hře zvané házená.                       
Oddíl házené TJ Sokol Telnice oslavil v letošním roce 90. výročí svého založení. A k tomuto jubileu v sobotu 5. září v areálu sokolovny uspořádal házenkářskou oslavu. Předcházely jí páteční večerní mezinárodní zápasy mezi týmy mladšího dorostu a mužů TJ Sokol Telnice a našimi přáteli z Chorvatska, RK Pećine Rijeka. Kdo v pátek za umělého osvětlení přišel shlédnout oba zápasy, určitě nelitoval, hrála si pěkná, rychlá házená s vždy vítězným koncem pro obě telnická družstva. V sobotu s od rána na hřišti představili v turnaji minižáci, po nich nastoupili mladší žáci proti týmu SK Velká Bystřice, mladší dorost opět proti RK Pećine Rijeka, starší dorost proti Sokolu Sokolnice a nakonec v hlavním utkání muži také opět proti chorvatským hráčům. Během dne si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu dřívějších i současných házenkářských fotografií, novinových článků, plakátů trofejí aj. Tuto tradičně precizně připravili Eva Kořalníková a Ladislav Kořalník. Dále oddíl házené prodával ve svém stánku upomínkové předměty a sportovní vybavení s logem klubu. Každý si tedy měl možnost něco zakoupit a podpořit tak činnost oddílu házené.
Sobota 15. listopadu 2015 přinesla mladým telnickým futsalistům další příležitost porovnání s týmy Bambini ligy juniorů BSMK. Tradičně se spolu utkalo pět týmů, přičemž dominance FC Romstaru byla znatelná, opět si odvezli prvenství. O druhé místo spolu svedli tuhý souboj fotbalisté FC Habrůvky a telnického áčka, když ve vzájemném souboji už naši borci vedli 3:0, avšak své vedení neudrželi a po remíze 3:3 nakonec o jediný gól v rozdílu skóre brali až třetí místo. Čtvrtým týmem se po statečném výkonu stal Sokol Telnice B a poslední místo zůstalo také doma pro dívčí tým "C", který obětavě posilovali mladší kluci, kteří ještě pravidelně soutěžní utkání nehrávají.
28. listopadu proběhla brigáda na úklid areálu sokolovny, kde se hlavně hrabalo listí, pil čaj a svařené víno a na závěr opékaly špekáčky.
5. prosince nás v sále sokolovny navštívil Mikuláš s čerty, kteří sebou přinesli na ukázku i malé peklo. Děti se zatajeným dechem, za vydatné pomoci rodičů a prarodičů prošly malou zkouškou zdatnosti a usadily se v sále, s toužebným očekáváním sv. Mikuláše. Sv. Mikuláš na nás nezapomněl, za pomoci anděla dětem připravil dvě plné nůše sladkostí a dobrot. Ale protože sv. Mikuláše nedoprovázel jen hodný anděl, bylo potřeba na pomoc přivolat i čerty. Za vydatného pekelného dýmu přišla hned tři čertiska a letos sebou měli i oheň pekelný. Ale protože se sešly jen samé hodné děti, pekelný oheň byl přeci jen po ohnivé šou poslán zpět do pekla. Sv. Mikuláš předal všechny dobroty a děti mu za odměnu zarecitovaly či zazpívaly nějakou tu mikulášskou básničku či písničku.
26. prosince proběhl Štěpánský turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů, který byl opět ve znamení dobré účasti a vysoké kvality v zápoleních mezi borci. Zúčastnilo se 15 borců z Telnice a blízkého okolí. Ve skupinách borci sehráli utkání systémem každý s každým. Post prvního místa obsadil Zdeněk Pisk, na dalších postech po tuhých a velmi vyrovnaných bojích se v pořadí druhý a třetí umístili Tonda Mikulášek a Slávek Horňák.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se na výše zmíněných akcích jakkoliv podíleli a také obci Telnice za finanční podporu.

Následujícímu roku 2016 NAZDAR!
TJ Sokol Telnice